top of page

              מערכת קלאסית

 

צינור גמיש מתחבר לצנרת על שקע סופי .בזמן השימוש פותחים שקע סופי ומחברים צינור גמיש לשקע סופי.בסיום שימוש מנתקים צינור גמיש משקע סופי,שקע ניסגר לבד.

מערכת  קלסית של סרוויס קלאב-שואב אבק מרכזי מאפשרת לכם לשאת רק צינור שאיבה גמיש וקל לשימוש לכל מקום בו תנקו. על הקירות בבית רואים רק שקע סופי דקורטיבי. כשאתם מחברים את הצינור לשקע הקרוב אליכם, המערכת מופעלת אוטומטית או ידנית דרך כפתור הנמצא בצינור הגמיש עצמו, ולאחר שתחברו אל הצינור את אביזר הקצה המותאם לפעולת הניקוי הרצויה, אתם מוכנים ומזומנים לנקות בנוחיות ובשקט, בעוד הלכלוך נשאב דרך הצנרת הפרושה מתחת לרצפה ובתוך הקירות בבית, אל יחידת השאיבה הראשית בה הלכלוך נאסף.

  מערכת קלאסית עדיין הכי יעילה וזולה

0022_edited.jpg
bottom of page