יחידות שאיבה

SV 2400 EU
SV 2400-EU
ABS-גוף פלסטיק לא שביר
''SUPER VAC''-סינון כפול
SV7000 EU
SV7000 EU
SV 9000-DL
SV 9000-DL
ABS-גוף פלסטיק לא שביר
''SUPER VAC''-סינון כפול
SV9000EU Premier
SV9000EU Premier
ABS-גוף פלסטיק לא שביר
''SUPER VAC''-סינון כפול
SV 5000 EU
Dual Confort-Globovac
Dual Confort-Globovac
Globalvac EZ-SU
Globalvac EZ-SU
-גוף נירוסטה-סינון כפול
CanaVac-Gen-X3E
CanaVac-Gen-X3E
Self-Cleaning סינון
עוד מוצרים

© 2021 סרוויס קלאב מערכות יוקרה